Krisztus Gyülekezete Chemnitz-Kappel, Irkutsker Str. 48, 09119 Chemnitz, Németország, fon: +49-(0)371-24352285 – Ha mindent Isten teremtett, akkor ki alkotta meg Istent?
preloadingpreloadingpreloadingpreloadingpreloading
Home > Olvasósarok > Gyakori kérdések > Istenről > Ha mindent Isten teremtett, akkor ki alkotta meg Istent?

Bibliaóra

 

Istentisztelet

 

Bibliaóra

 

Bibliaóra


News

Free English conversation lessons

faces.jpg

For all age groups.

More Information.


 
 
Powered by CMSimple

Ha mindent Isten teremtett, akkor ki alkotta meg Istent?

Akkor jogos a kérdés, ha egy olyan lényt értünk Isten alatt, amely létezésének kezdete van, mint minden más dolog és élőlény esetében. Valóban, világunk tele "istenekkel," amelyek abban a pillanatban megszülettek, amikor az emberek kitalálták őket. Itt azonban nem ilyen "istenről" beszélünk. 

"Mert ha vannak is úgynevezett istenek, akár az égben, akár a földön, 
mint ahogyan sok isten és sok úr van, 
nekünk mégis egyetlen Istenünk az Atya, akitől van a mindenség, mi is őérte, 
és egyetlen Urunk Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, mi is őáltala."
(1 Korinthus 8,5-6 RevK)

A fenti kérdés félreértésen alapul. Az igaz, hogy minden dolognak, amely kezdettel bír, oka is kell, hogy legyen. Ugyanakkor semmi esetre sem igaz, hogy minden létezőnek kezdete van, és a kezdeti okot kutathatnánk. Hogyan létezhetne különben az első, kezdettel bíró dolog? Egy örök VALAMI nélkül abszolút SEMMI nem létezhetne most.

Azonban mi ez az örök Valami? Még a nem vallásosak is hisznek örök fogalmakban. Feltette Ön valaha a kérdést, mióta 1+1=2 vagy ki találta fel a logika és a matematika törvényeit? Ezek a törvények mindig is érvényesek voltak, akkor is, amikor még senki nem ismerte őket. A logika örök fogalom, akkor is ha egyesek logikátlanul gondolkodnak és cselekednek. 

Bár nem megfoghatók vagy láthatók, mégis hiszünk ezekben a fogalmakban. Jelképes megjelenítéshez folyamodunk, bár itt is igaz: mégha senki sem ismerné a betűket és a számokat, ezek az idő múlásától függetlenül léteznének. Isten létezése sem függ attól, mennyien, ha egyáltalán hisznek benne. Örökké létező lénye és személyisége változatlan marad.
 
"Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, 
mert önmagát meg nem tagadhatja."
(2 Timóteus 2,13 RevK)

Isten azonban több, mint elvont törvény vagy idea, ahogyan a görög filozófusok képzelték. A számok összeadásának készsége még nem tölti meg a zsebünket a kiszámolt pénzösszeggel. Pusztán a logika törvényei nem vezetnek gyakorlatias tettekhez. Attól még sem mi, sem a körülöttünk világ nem létezne. Mi azonban itt VAGYUNK, és Ön ezeket a szavakat olvashatja.

A Biblia azt tanítja, hogy ez az örökkévaló Isten szólt és létezésre hívott mindent, ami azelőtt nem volt (ld. Zsoltárok könyve 90,2). Miénk a választás, hogy továbbra is isteneket faragunk magunknak vagy nekilátunk az egy igaz Istent keresni, akitől életünket kaptuk. Jézus megígérte: akik őszintén keresik Istent, azok meg is találják. (ld. Máté 7,7-8)