Találunk ma még hitet?

Mindenki hisz valamiben – mások ígéreteiben, a mellékelt gyógyszertájékoztatóban és abban, amit jóbarátoktól hallunk. Egykor ezt írta valaki a barátjának:

„Te azonban, Timóteus, tarts ki amellett, amit tanultál, és amiről meggyőződtél, hogy igaz! Hiszen jól ismered azokat, akiktől ezeket tanultad.“
(Pál 2. levele Timóteushoz 3,14-15 EFO)

Ennél a pontnál mindannyian elmesélhetnénk a magunk történetét, majd továbblépnénk a saját utunkon. Minden marad úgy, ahogyan eddig volt.

Vagy mégsem? …

 

Hiszünk

egy történetben, ami a személyes tapasztalatainkat teljesen új fénybe állítja. Ha továbbolvassuk ezt a bibliai idézetet, megtudjuk, hogy többről van szó. Ugyanis a szent Írásokból tanulhatunk, azokból  „… amelyekből megértheted, hogy az üdvösség a Krisztus Jézusba vetett hit által érhető el.“

Isten új szövetséget szeretne velünk kötni. Ezt Jézus Krisztus tette lehetővé azzal, hogy legyőzte a halált. Őrá utal a Biblia. Ahol a Jézusba vetett hit gyakorlati tetté válik, ott szeretet és remény sarjad már a mostani életünkben és még a földi életen is túl (Pál 1. levele a korinthusiakhoz 13,13).

 

A jövő felé

A vallásos hagyományok és különtanítások gyakran elhatalmasodnak és falat emelnek az emberek közé. Mi felfedeztük, hogy az élő hit összeköti az embereket és nem kell bonyolultnak lennie.

A Jézus által megkívánt keresztény egységhez szeretnénk hozzájárulni azzal, hogy egyedül a Biblia szavát tartjuk mérvadónak (János evangéliuma 17,20-21; Pál levele az efezusiakhoz 4,3-6).

Nem a múltba kívánunk visszatérni, hanem a jövőbe tekintünk és azt a napot várjuk, amelyen Jézus visszatér. Addig is kiállunk a hitért, amelyet „Isten egyszer és mindenkorra az övéinek adott“ (Júdás levele 3) és erre hívunk el mindenkit.

Szívesen vesszük kérdéseit, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot!